สมุทรปราการจัดแข่งฟุตบอล 7 คนรุ่นเยาวชน อายุ 11, 13, 15 ปี

18/4/2017

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ กกท.จ.สมุทรปราการ จัดแข่งฟุตบอล 7 คนรุ่นอายุ 11, 13, 15 ปี ปิดรับสมัคร 24 เม.ย. ฟาดแข้งที่เดอะบลู อารีนา 28-29 เม.ย. นี้

 

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ยุวชน-เยาวชน 7 คน) ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 3 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (พ.ศ.2549 ขึ้นไป) / อายุไม่เกิน 13 ปี (พ.ศ.2547 ขึ้นไป) / อายุไม่เกิน 15 ปี (พ.ศ.2545 ขึ้นไป)

หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 หรือ 1.15 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบรับรองสถานศึกษา (มีชื่อหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงในวันแข่งขัน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 สามารถขอระเบียบการและสมัครได้ที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ 0 2382 6161 และ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ 0 2315 1115 *ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ชนะอันดับ 1 2 3 ในแต่ละรุ่น จะได้เหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรจากจังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มแข่งขัน ในวันที่ 28-29 เมษายน 2560 ณ สนามเดอะบูลอารีน่า แพรกษา